predseda klubu: Andrej Procházka
rada klubu: Valér Hazucha, Andrej Procházka. Martin Janó
kontrólna komisia: Karol Švaral
predsedovia oddielov: Tomáš Bilik, Rado Cigáň
stanovy klubu: www.vodacionline.sk/stanovy.pdf

Obchodné meno: Vodácky klub Tlmače
sídlo: ČSA 3. 93521 Tlmače
právna forma: Občianske združenie
IČO: 42120951

konto: Vodácky klub Tlmače
č.konta: 2624186412
kód banky: 1100

Vodácky klub má aj turistický oddiel vedeny Cigim.